Regulamin i polityka prywatności

[et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.17.6″]

Polityka prywatności i plików cookies

Cześć, cieszę się, że odwiedzasz tę stronę. To znaczy, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiem, dlatego przygotowałam dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://www.digitalgirls.pl oraz https://www.exciter.digitalgirls.pl.

Informacja formalna na początek – administratorem strony jestem ja, czyli Katarzyna Żbikowska. Prowadzę działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Żbikowska Flow, Warszawa (02-495), Kolorowa 8/1, NIP 522-26-211-94, REGON 147226894.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres kaska@digitalgirls.pl.

W mojej firmie w pełni dostosowałam się do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE – znanego również pod skróconą nazwą: RODO.

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbam o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego tutaj znajdziesz skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 • Zakładając konto użytkownika za pośrednictwem strony, składając zamówienie, zapisując się do newslettera, składając reklamację, odstępując od umowy czy po prostu kontaktując się ze mną przez formularz na stronie, przekazujesz mi swoje dane osobowe, a ja gwarantuję Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 • Powierzam przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (chodzi tu o firmę hostingową, narzędzie do newslettera czy firmę księgową. Szczegółową listę znajdziesz w dalszej części tego dokumentu) .
 • Na stronie korzystam z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłaś, czas, jaki spędziłaś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będę mogła korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.
 • Korzystam także z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przeze mnie w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.  
 • Na stronie umieszczam nagrania wideo z serwisu YouTube i Vimeo. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube oraz firmy plików cookies firmy Vimeo.  
 • Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja mojego profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn.
 • Na stronie korzystam z systemu komentarzy Disqus. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Disqus.
 • Wykorzystuję też pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Katarzyna Żbikowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Żbikowska Flow, Warszawa (02-495), Kolorowa 8/1, NIP 522-26-211-94, REGON 147226894.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłaś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcam Cię do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważam za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyłam starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Podkreślam, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłam się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres kaska@digitalgirls.pl. Dołożyłam jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo. Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wykaz powierzeń. Powierzam przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • zenbox.pl – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 • MailerLite – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałaś się do newslettera,
 • ”BAAS” Biuro Rachunkowe – w celu korzystania z usług księgowych, które wiążą się z przetwarzaniem Twoich danych wtedy, gdy wystawiam dla Ciebie fakturę,
 • Pretty Well Done Karolina Brzuchalska – w celu korzystania z usług asystenckich i zarządzania projektami, które wiążą się z przetwarzaniem Twoich danych wtedy, gdy zarządzam Twoimi dostępami do konta na platformie, w sklepie lub komunikuję się z Tobą, jako Uczestniczką moich programów, kursów i szkoleń. 

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Cele i czynności przetwarzania

Konto użytkownika. Zakładając konto użytkownika, musisz podać swój adres e-mail oraz zdefiniować hasło do konta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji profilu użytkownika możesz podać dalej idące dane na swój temat, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy oraz adres do wysyłki. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne. Możesz posiadać konto, nie podając tych dalej idących danych. W takiej sytuacji, składając zamówienie będziesz musiała te dane wprowadzić ręcznie.

Dane wprowadzone przez Ciebie w ramach konta użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu utrzymywania konta i zapewnienia Ci możliwości korzystania z niego. Podanie danych w koncie użytkownika ma za zadanie ułatwić Ci składanie zamówień w sklepie poprzez automatyczne podstawianie danych do formularza zamówienia.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach konta użytkownika jest realizacja umowy o prowadzenie konta, którą zawierasz na podstawie regulaminu sklepu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane zgromadzone w koncie użytkownika przetwarzane są w ramach systemu WordPress i WooCommerce i przechowywane na serwerze zapewnianym przez zenbox.pl.

Twoje dane będą przetwarzane w ramach konta tak długo, jak długo będziesz posiadać konto użytkownika. Po usunięciu konta, twoje dane zostaną usunięte z bazy, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach.

W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach konta, logując się do swojego konta użytkownika. Po zalogowaniu się do konta możesz w każdej chwili zmodyfikować swoje dane, jak również je usunąć, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach. W każdej chwili możesz podjąć również decyzję o usunięciu konta.

W stosunku do danych zgromadzonych w koncie użytkownika przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Zamówienia. Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres do dostawy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane mi w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w mojej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane zawarte w zamówieniu złożonym za pośrednictwem sklepu przetwarzane są w ramach systemu WordPress i WooCommerce i przechowywane na serwerze zapewnianym przez zenbox.pl.

Jeżeli posiadasz konto użytkownika, to Twoje zamówienie będzie widoczne w ramach historii zamówień danego konta.

Każde zamówienie dokumentowane jest fakturą. Faktury wystawiane są z wykorzystaniem systemu Fakturownia.pl. Faktury przekazywane są do biura rachunkowego ”BAAS” Biuro Rachunkowe. Zamówienia są również rejestrowane w mojej wewnętrznej bazie w celach archiwalnych i statystycznych.

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przeze mnie przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mam obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przeze mnie Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z mojej bazy.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Newsletter. Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać mi swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera.

Dane przekazane mi podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane przetwarzane są w ramach systemu mailingowego MailerLite i przechowywane na serwerze zapewnianym przez MailerLite.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Reklamacje i odstąpienie od umowy. Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz mi dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

Dane przekazane mi w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przeze mnie Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z mojej bazy.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłaś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Moja strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny.

Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich.

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia Ci prawidłowego działania strony, w szczególności w celu rozpoznania użytkownika podczas kolejnej wizyty na stronie, w celu ulepszenia i spersonalizowania strony, logowania na konto użytkownika i zapamiętania preferencji.

Cookies podmiotów trzecich. Moja strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka. Wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystam w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będę mogła korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

Marketing. Korzystam z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przeze mnie w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.  

Narzędzia społecznościowe. Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn.

Osadzam na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube i Vimeo. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube lub firmy Vimeo.

Na stronie korzystam z systemu komentarzy Disqus. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Disqus.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Serdecznie dziękuję za zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych w mojej firmie!

A teraz możesz poznać Regulamin mojego sklepu i platformy, jeśli chcesz zostać Kupującym.

Regulamin sklepu  

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem platformy internetowej Exciter.DigitalGirls.pl (dalej Platforma). Powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed skorzystaniem z Platformy lub zawarciem umowy.

Administrator Platformy

 1. Platforma prowadzona jest przez Katarzynę Żbikowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Żbikowska FLOW w Warszawie, ul. Kolorowa 8/1, 02-495 Warszawa, NIP: 5222621194.
 2. Kontakt z administratorem Platformy możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: kaska@digitalgirls.pl; pisemnie na adres Katarzyna Żbikowska FLOW, ul. Kolorowa 8/1, 02-495 Warszawa.

Realizacja zamówień

 1. Przedmiotem zamówień są:
  1. e-kursy i e-booki – treści zapisane w postaci plików PDF, bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Platformę – udostępniane jednorazowo Kupującemu,
  2. e-subskrypcje – treści zapisane w postaci plików PDF, bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Platformę – udostępniane na warunkach określonych na stronie internetowej produktu, zwykle na okres, za który Kupujący uiści opłatę subskrypcyjną,
  3. e-konsultacje i e-warsztaty – usługi online, które są realizowane przez Platformę na warunkach określonych na stronie internetowej produktu, zwykle w sposób ustalany indywidualnie,

dalej nazywane e-produktami.

 1. W celu dokonania zamówienia Klient loguje się do Platformy, gdzie uzyskuje dostęp do zakupionych e-produktów.
 2. Klient składa zamówienie dokonując wyboru e-produktu i umieszczając go w tzw. „koszyku”. Rejestracja zamówienia odbywa się automatycznie. Na wskazany przez Kupującego w czasie rejestracji adres e-mail, wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 3. Potwierdzenie złożenia zamówienia zawiera m.in. zaproszenie do podstrony “Moje Konto”, na której znajdują się zakupione materiały.
 4. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.
 5. Dostarczenie e-produktu odbywa się poprzez Internet i jest bezpłatne.
 6. Usługi online, tj. e-konsultacje i e-warsztaty są świadczone na zasadach opisanych w ofercie produktowej danego produktu, w terminie i miejscu indywidualnie ustalanym.
 7. E-subskrypcje to usługi świadczone na zasadach opisanych w ofercie produktowej danego produktu. Kupujący w trakcie składania zamówienia na Platformie, podaje dane swojej karty kredytowej. Robi to podczas rejestracji w sklepie lub dokonując pierwszego zakupu. W tym momencie wyraża zgodę na obciążanie jego karty wyznaczoną kwotą, w określonych odstępach czasu.
 8. Ceny e-produktów na Platformie są podawane w polskich złotych i są cenami brutto.
 9. Kupujący może dokonać zapłaty za zamówiony e-produkt przelewem elektronicznym realizowanym przez operatorów płatności internetowych PayU lub PayPal lub w formie tradycyjnego przelewu bankowego:
  1. W przypadku wybory przez Kupującego metody płatności – PayU lub PayPal – termin realizacji zamówienia jest natychmiastowy po zaksięgowaniu wpłaty przez powyższych operatorów płatności elektronicznych.
  2. W przypadku wyboru przez Kupującego metody płatności – tradycyjnego przelewu bankowego – termin realizacji zamówienia trwa do 3 dni roboczych. Kupujący wybierając tę metodę płatności dokonuje wpłaty bezpośrednio na konto o numerze – mBank 02 1140 2004 0000 3802 7518 0205, podając w tytule przelewu numer zamówienia oraz imię i nazwisko Kupującego,
 10. Na wniosek Kupującego może mu zostać wystawiona faktura.
 11. Faktura będzie doręczona drogą elektroniczną na adres ujawniony na koncie Klienta w chwili składania zamówienia lub/i udostępniona na podstronie „Moje Konto”.

 

Warunki techniczne

 1. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z e-produktów zakupionych na Platformie to przede wszystkim aplikacja do odtwarzania plików w formacie PDF np. Adobe Reader.
 2. Przed zakupem e-produktu na Platformie, Kupujący powinien sprawdzić, czy urządzenia elektroniczne, na których chce otworzyć plik, obsługuje format w jakim jest zapisany plik. Platforma nie gwarantuje, że zakupiony e-produkt otworzy się na każdym urządzeniu elektronicznym posiadającym funkcję obsługi książek elektronicznych, plików video lub plików audio. 
 3. Platforma stosuje protokół SSL w celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych.

Odstąpienie od umowy

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie otrzymania przez Platformę potwierdzenia od operatora płatności elektronicznych (PayU lub PayPal) informacji o dokonaniu płatności lub po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, Platforma prześle na adres e-mail Kupującego informację potwierdzającą otrzymanie należności za zamówiony e-produkt oraz informację o sposobie pobrania lub dostępu do e-produktu. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Platforma poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji, przesyłając wiadomość na adres e-mail Kupującego. W przypadku opłacenia przez Kupującego zamówienia, którego zrealizowanie nie jest możliwe, w przeciągu 7 (siedmiu) dni, Platforma dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła.
 2. Platforma jest uprawniona do odstąpienia od umowy w przypadku nieopłacenia zamówienia w terminie 7 dni od daty przesłania Kupującemu wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Po upływie 3 dni od złożenia zamówienia zostanie do Kupującego wysłana wiadomość e-mail zawierająca przypomnienie o obowiązku zapłaty. W przypadku nieuiszczenia należności w terminie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 3. Zamówiony e-produkt jest udostępniany Kupującemu niezwłocznie po upływie terminu na odstąpienie od umowy. Kupujący chcąc wcześniej uzyskać e-produkt powinien zaznaczyć przy składaniu zamówienia odpowiednią opcję, stanowiącą zgodę na wcześniejsze udostępnienie e-produktu. Wyrażenie takiej zgody jest jednoznaczne z utratą prawa odstąpienia od umowy. Potwierdzenie złożenia zamówienia, przesłane na adres e-mail Kupującego, zawiera informację o udzielonej zgodzie na dostarczenie e-produktów w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu, który nie dokonał pobrania e-produktu. Uprawnienie to przysługuje w terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości potwierdzającej zawarcie umowy. Ze względu na charakter e-produktów nie jest możliwe odstąpienie od umowy sprzedaży e-produktu po jego pobraniu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku gdy spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia do umowy.

Termin przechowywania e-produktów

 1. Zakupione e-produkty będą dostępne dla Kupującego po zalogowaniu się na Platformie i przejściu do podstrony “Moje Konto”. W celu pobrania zamówionego e-produktu, należy kliknąć na tytuł/nazwę e-produktu. Przechowywanie zamówionych przez Kupującego  e-produktów będzie trwało minimum 1 rok lub do momentu usunięcia konta Kupującego.
 2. Użytkownicy zostaną poinformowani o planowanym zamknięciu Platformy na minimum 30 dni kalendarzowych przed tym terminem.

Prawa autorskie

 1. Kupujący jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta na Platformie. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przy ich pomocy przez osoby trzecie.
 2. Wszystkie e-produkty oferowane na Platformie są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Licencja na e-produkty

 1. Okres trwania licencji na e-produkty to 1 rok, możliwe jest ich pobieranie na różne urządzenia.
 2. Kupujący ma prawo korzystać z e-produktów tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kupujący nie może udostępniać e-produktów innym osobom.
 3. Licencja udzielona Kupującemu nie obejmuje prawa do:
  1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia e-produktu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w celu innym niż utworzenie kopii dla siebie,
  2. odpłatnego bądź nieodpłatnego rozpowszechniania e-produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
  3. przystosowywania lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w e-produkcie,
  4. podejmowania prób usunięcia, przełamania lub obejścia technicznych zabezpieczeń przed nieautoryzowanym udostępnianiem, uruchamianiem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem e-produktu,
  5. odpłatnego bądź nieodpłatnego rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, w tym sprzedaży, użyczenia, najmu lub udostępniania w Internecie e-produktu (w całości lub w części),
  6. drukowania w całości lub w części e-produktu, z wyjątkiem drukowania na użytek własny, zgodny z warunkami licencji.
 4. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszej licencji.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. Zakupiona kopia nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.
 7. Kupujący może zgłosić reklamacje za pośrednictwem poczty elektronicznej: kaska@digitalgirls.pl; pisemnie na adres Katarzyna Żbikowska FLOW, ul. Kolorowa 8/1, 02-495 Warszawa w przypadku, gdy:
  1. zakupiony e-produkt okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się,
  2. Kupujący dokona zapłaty za e-produkt, a e-produkt nie pojawi się w „Moim Koncie”,
  3. Pobrany e-produkt nie odpowiada opisowi.
 8. Platforma ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji, i poinformuje Kupującego o sposobie jej rozpatrzenia.
 9. Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Platformę, będzie dokonywany w sposób ustalony z Kupującym, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania Kupującego o rozstrzygnięciu reklamacji na jego korzyść.

Pozostałe postanowienia

 1. E-produkty zamieszczone na Platformie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Platforma zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Platformę, jednakże nie krótszym niż 14 dni od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Platformy, przy czym zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dacie złożenia zamówienia.
 3. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).

 

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Copyright © 2011-2020 #DigitalGirls